Integritetspolicy

Personuppgifter

Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används.

Odd`n Proud AB, org. nr 559149-3522, Vallongatan 1, 598 70 Storebro är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Odd`n Proud AB, (nedan ”Oss” eller ”Vi”) värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)1.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att olika uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

När du shoppar hos oss kan du alltid känna dig trygg och säker. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Odd`n Proud AB för följande ändamål.

För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.

För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.

För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, e-mail och sms/mms, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-mail eller sms/mms.

För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.

  • För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
  • För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
  • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in via vår e-handelsbutik www.oddandproud.se .

När du besöker/använder eller kommunicerar med våra digitala kanaler eller dess tjänster, kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, mobilnummer, personnummer, information om din användning av våra tjänster, produkter och transaktionshistorik. Vi behandlar uppgifter som vi eller våra samarbetspartners samlat in från annat håll, t.ex. uppdaterad kontaktinformation samt köphistorik som registreras i samband med dina köp.

Tekniska data såsom IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation samlas in via digitala kanaler. Insamlingen som beskrivs här sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med oss och andra via våra plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgifts-behandlingen

Odd`n Proud AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig så att vi kan svara på din begäran om kundservice.

Vårt avtal ger oss ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om Odd`n Proud AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Odd`n Proud AB anlitar externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Odd`n Proud AB:s räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar, transport eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster innebär att Odd`n Proud samarbetspartners inom EU/EES får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Odd`n Proud ABs räkning undertecknar alltid avtal med Odd`n Proud för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Uppgifterna i vår e-handelsbutik kommer att behandlas för att administrera din beställning och din leverans av varor. Dina personuppgifter kan även komma att användas för identifikation, administration samt för statistikändamål. Om du samtyckt till det kan dina uppgifter även komma att användas till direktmarknadsföring. Personuppgifter överförs även till våra samarbetspartners i syfte att administrera och underlätta ditt köp.

Odd`n Proud AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Du kan när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, skriftligen per brev begära ett registerutdrag som innehåller information om vilka uppgifter som registrerats om dig. Önskar du att ändra uppgifter kontaktas info@oddandproud.se. Önskar du att bli raderad kontaktar du oss genom att maila info@oddandproud.se

Säkerhet, personuppgifter & cookies

Odd`n Proud AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. All information som rör dina uppgifter (namn, adress, personnummer etc.) krypteras med SSL (Secure Socket Layer). SSL är idag standard för kryptering på nätet och används av banker och Internetbutiker.

Odd`n Proud AB har placerat så kallade ”cookies” i våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlar vi in uppgifter om hur du använder den digitala kanalen. En "cookie" är en liten textfil som sparas på din dator. De cookies vi använder oss av är s.k. sessionscookies och performance cookies.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som Odd`n Proud AB behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Odd`n Proud s AB digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsida uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Ändring av denna integritetspolicy

Odd`n Proud AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Odd`n Prouds webbsida.

Senast uppdaterad: 2018-11-15

Kontakt:
Odd`n Proud AB
Vallongatan 1
598 70 Storebro

info@oddandproud.se